#124 Hoop
“Yess we fall, Yess we fail Yess sometimes we screw up everything we touch but each moment we live is connected by a believe that the actions we take will next day, next week, next life ad up to something more, something bigger then yourself. And next the possibilities are infinite.”
“Creëer de toekomst die je voor jezelf en anderen wilt”

#124 Knowledge to Go

Infinite & Making Hope Happen

“Through my work with John, I realized that how we think about the future—how we hope—determines how well we live our lives. John’s transformations, from thriving to suffering and back to thriving, were simple and compelling. When he had clear hopes for the future, his life was good. When John had a sudden break with the future, he felt his life was not worth living. As John reconnected to a meaningful future, his life became good again, and he was excited about it. And his health mysteriously stabilized.

Since the day I have met John, I have studied hope, both in my clinical work and in my research. Every client that followed John benefited from what he taught me — that our relationship with the future determines how well we live today. I asked my clients new and different questions, starting with ‘How hopeful are you about your future?’ I changed the way I opened my first session with them. ‘How can I help you today?’ became ‘If therapy is successful now, what will your life look like in five years?’ I didn’t see clients as broken in the way I once had; I wasn’t trying to
fix them anymore. I was doing everything I could to help them be better students, partners, or patients so that they could realize bigger goals in their lives.”

~ Shane J. Lopez Ph.D. from Making Hope Happen

In het Nederlands..

“Door mijn werk met John realiseerde ik me dat hoe we over de toekomst denken—hoe we hopen – bepaalt hoe goed we ons leven leiden. John’s transformaties, van gedijen naar lijden en terug naar bloeien, waren eenvoudig en meeslepend. Wanneer hij duidelijke verwachtingen voor de toekomst had, was zijn leven goed. Toen John plotseling een pauze had (brak) met de toekomst vond hij dat zijn leven niet de moeite waard was. Toen John opnieuw verbinding maakte met een zinvolle toekomst, werd zijn leven weer goed, en hij was er enthousiast over. En was zijn gezondheid op mysterieuze wijze weer stabiel.

Sinds de dag dat ik John heb ontmoet, heb ik hoop bestudeerd, zowel in mijn klinische werk als in
mijn onderzoek. Elke cliënt die John volgde, profiteerde van wat hij me leerde: dat onze relatie met de toekomst bepaalt hoe goed we vandaag leven. ik vroeg mijn klanten nieuwe en andere vragen, beginnend met ‘Hoe hoopvol ben je over’ jouw toekomst?’ Ik heb de manier veranderd waarop ik mijn eerste sessie met hen opende. ‘Hoe kan ik
u vandaag helpen?’ werd ‘Als de therapie nu succesvol is, hoe ziet uw leven er dan uit?’ in vijf jaar?’ Ik zag klanten niet als gebroken zoals ik ooit had; Ik probeerde ze niet meer te repareren. Ik deed alles wat ik kon om ze te helpen betere studenten te worden, partners, of patiënten, zodat ze grotere doelen in hun leven kunnen realiseren.”
~ Shane J. Lopez Ph.D. van Hoop laten gebeuren

In de film Infinite zegt Mark Wahlberg terugkijkend op zijn leven het volgende:

“Yess we fall, Yess we fail Yess sometimes we screw up everything we touch but each moment we live is connected by a believe that the actions we take will next day, next week, next life ad up to something more, something bigger then yourself. And next the possibilities are infinite.”

In het Nederlands..

“Ja, we vallen, ja, we falen, ja soms verknoeien we alles wat we aanraken, maar elk moment dat we leven is verbonden door de overtuiging dat de acties die we ondernemen de volgende dag, volgende week, het volgende leven zullen leiden tot iets meer, iets groters dan jezelf . En vervolgens zijn de mogelijkheden oneindig.”

In deze woorden vangt hij heel mooi de essentie van hoop. Maar hoop is niet iets dat je uit een boek leert. Het is iets dat je moet uitoefenen, in de praktijk brengen. Je brengt de hoop tot leven door het te betrekken in je handelingen, in de acties die je doet.

De microles van vandaag gaat over jouw hoop.

Kan je zien hoe jouw overtuigingen verbonden zijn tot de acties die je wel of niet onderneemt. En kan je zien hoe jouw hoop jouw leven vormt?

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.