#95 Gelukzaligheid + Discipline (Blissipline)
Michael Beckwith bedacht een van mijn favoriete woorden: Blissipline. Het bestaat uit twee delen: gelukzaligheid + discipline.
“Gelukzaligheid + Discipline = geheime saus”

#95 Knowledge to Go

Spiritual Liberation van Michael Bernard Beckwith

Michael Beckwith bedacht een van mijn favoriete woorden: Blissipline.

Het bestaat uit twee delen: gelukzaligheid + discipline.

Deze briljante gedachte van Beckwith vat de essentie ervan vrij goed samen: 

“The gift of self-discipline is that it has the power to take you beyond the reasoning of temporary emotion to freedom. Think of how empowered you’ve felt on occasions when you haven’t given in to the ‘I don’t feel like it’ syndrome and honored your commitment to yourself. What does not feeling like it have to do with it? The combination of love for something with the willingness to do what it takes to practice it—discipline—results in freedom.”

Nu in het Nederlands.. 

“Het geschenk van zelfdiscipline is dat het de kracht heeft om je voorbij de redenering van tijdelijke emotie naar vrijheid te brengen. Bedenk eens hoe bekrachtigd je je voelde op momenten dat je niet toegaf aan het ‘Ik heb er geen zin in’-syndroom en de toewijding aan jezelf eerde. Wat heeft, “ik heb er geen zin in” ermee te maken? De combinatie van liefde voor iets met de bereidheid om te doen wat nodig is om het te beoefenen – discipline – resulteert in vrijheid. “

Ik ben vooral dol op deze regel: “Wat heeft * Ik heb er geen zin in* ermee te maken?” 

Je hebt besloten om iets te doen. Dus doe het!! 

Ik denk dat Seneca dol zou zijn geweest op het idee van discipline die tot gelukzaligheid leidt. Hier is hoe hij het een paar duizend jaar geleden verwoordde: “You have to persevere and fortify your pertinacity until the will to good becomes a disposition to good.” 

Ofwel 

 “Je moet volharden en je vastberadenheid versterken totdat de wil naar het goede een neiging naar het goede wordt.”

Anders gezegd: We hebben de discipline nodig om lang genoeg aan iets vast te houden, zodat we nieuwe gewoonten kunnen creëren die uiteindelijk leiden naar een nieuwe manier van zijn, waarbij het juiste doen vanzelfsprekend is.

Klinkt veel als wat de wetenschap tegenwoordig zegt: we moeten onze (niet onuitputtelijke) wilskracht verstandig gebruiken om gewoonten te installeren die op de automatische piloot worden uitgevoerd.

Seneca zegt ook: 

“How much better to pursue a straight course and eventually reach that destination where the things that are pleasant and the things that are honorable finally become, for you, the same.”

Ofwel

Hoeveel beter is het om een ​​rechte koers te volgen en uiteindelijk die bestemming te bereiken waar de dingen die aangenaam zijn en de dingen die eerbaar zijn, voor jou uiteindelijk hetzelfde worden.”

Anders gezegd: Discipline leidt tot gelukzaligheid als wat je graag doet, het beste voor je is. (En in feite kom je op een punt waarop het ‘VERKEERDE’ doen moeilijker zou zijn dan wat je hebt vastgesteld dat het juiste is, omdat je brein je in feite dwingt om het goede te doen.)

Dus … de microles van vandaag is de vraag; Hoe is met jouw discipline?

De gelukzaligheid van het beoefenen van je discipline is wat jou naar je vrijheid leidt!

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.