#97 Capaciteiten die erop aandringen om gebruikt te worden
Zoals je waarschijnlijk al weet, zei Abraham Maslow ooit: "Wat iemand kan zijn, moet hij zijn."
“Beantwoord de roeping van je ziel”

#97 Knowledge to Go

Toward a Psychology of Being van Abraham Maslow

Zoals je waarschijnlijk al weet, zei Abraham Maslow ooit: “Wat iemand kan zijn, moet hij zijn.”

Hij beschreef dit als de behoefte om zichzelf te actualiseren. Naarmate je zijn hiërarchie van behoeften opklimt, wordt deze behoefte om jezelf te actualiseren – om steeds consistenter het beste in jezelf tot uitdrukking te brengen – net zo reëel als de behoefte om te ademen. (Daarom noemt mijn coach het Soul Oxygen ofwel zuurstof voor de ziel.)

In Toward a Psychology of Being formuleert Maslow het anders. Hij vertelt ons dat we ‘capaciteiten’ hebben die erom schreeuwen om te worden gebruikt.

Het is een mooie passage, dus laten we hiervoor meteen naar de bron gaan. Hier is hoe hij het zegt:

“The muscular person likes to use his muscles, indeed, has to use them in order to self-actualize, and to achieve the subjective feeling of harmonious, uninhibited, satisfying functioning which is so important an aspect of psychological health. People with intelligence must use their intelligence, people with eyes must use their eyes, people with the capacity to love have the impulse to love and the need to love in order to feel healthy. Capacities clamor to be used, and cease their clamor only when they are used sufficiently.”

En nu in het Nederlands..

“De gespierde persoon houdt ervan zijn spieren te gebruiken, hij moet ze inderdaad gebruiken om zichzelf te actualiseren en om het subjectieve gevoel van harmonieus, ongeremd, bevredigend functioneren te bereiken, dat een zo belangrijk aspect van psychologische gezondheid is. Mensen met intelligentie moeten hun intelligentie gebruiken, mensen met ogen moeten hun ogen gebruiken, mensen met het vermogen om lief te hebben, hebben de impuls om lief te hebben en de behoefte om lief te hebben om zich gezond te voelen. Capaciteiten schreeuwen om te worden gebruikt en houden alleen op met hun geschreeuw wanneer ze voldoende worden gebruikt. “

De microles van vandaag is (bedrieglijk) eenvoudig.

Welke capaciteiten heb je in JOU die erop aandringen om gebruikt te worden?

Dit is een serieuze vraag. Neem een moment en stop even met wat je aan het doen bent. Denk na.

Welke capaciteiten heb je in JOU die erop aandringen om gebruikt te worden? (Misschien concentreer je je voorlopig op slechts één.)

Denk aan een tijd in jouw verleden waarin je die capaciteit volledig hebt benut. Stel je nu een leven voor waarin jij die capaciteit steeds opnieuw tot uitdrukking brengt.

En voordat we de microles van vandaag afronden, weet dat je ziel je roept om al je latente potentieel te verwezenlijken.

Laten we dat doen.

Hoe? Een microstap tegelijk.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.