Coaching

De kracht van coaching is wat mooi is nog mooier wordt.

Mustafa Fakhir

Ik geloof dat we vastberaden aan onze doelen horen te werken maar flexibel horen te zijn als het leven ons op de proef stelt. 

We horen met toewijding te werken naar onze doelen zonder dat we te gehecht raken aan de uitkomst van onze inspanningen. 

En we horen onszelf te accepteren terwijl we werken aan een mooiere versie van wie we zijn. 

 

Waarom betekenis zo belangrijk is​

De menselijke natuur

TOEN we geboren werden wisten we niet waar we vandaan kwamen. Gedurende ons leven weten we ook niet wat er met ons gebeurd na het leven. Ja, er zijn veel scheppingsverhalen en wetenschappelijke ontdekkingen die ons graag willen vertellen hoe het leven is ontstaan. TOCH durf ik te beweren dat we het gewoonweg niet weten. Niet alleen jij en ik maar niemand weet het.  

Wat je in het leven hoort na te streven vertelt de maatschappij je maar al te graag. Je hebt bijvoorbeeld de reclamewereld die ‘belangeloos ons adviseert over welke producten ons gelukkig zullen maken. Er bestaan allerlei  maatschappelijke instellingen die vanuit hun oogpunt de wereld ‘beter’ willen maken. Voordat je voor jezelf kan nadenken ben je al zodanig beïnvloed dat je andermans ideeën voor je eigen ideeën aanziet. Zonder te realiseren leef je dan het plan van iemand anders. 

De maatschappij heeft een obsessie met gelukkig zijn. En aardig wat mensen hebben het idee dat we bestaan om gelukkig te zijn. Veel van wat we doen komt voort uit het vermijden van pijn of het opzoeken van genot. Keer op keer heeft de geschiedenis ons laten zien dat wanneer we in een crisissituatie komen, niet gelukkig zijn maar betekenis hetgeen is wat ons doet uithouden. Pijn is in het leven onvermijdelijk, lijden is een keuze. 

Door betekenis te geven aan je pijn, vindt je de kracht om door te gaan in het leven. Streef daarom naar betekenis, het is beter om naar betekenis te streven dan naar geluk of het vermijden van pijn.

Geen betekenis in je leven ervaren kan je een gevoel van leegte geven. Maar het kan ook zijn dat je de leegte niet voelt omdat je niet in touch bent met jezelf.  Wanneer je merkt dat je energie laag is of dat je dingen uitstelt dan kan dat een teken aan de wand zijn. Maar er zijn genoeg voorbeelden van mensen die ontzettend productief zijn maar niet in de richting van wat hetgeen dat ze betekenis geeft. 

De waarde die je hecht aan relaties, doelen of aan resultaten kan je een gevoel van betekenis geven. Zolang je maar niet je geluk laten afhangen van deze waardes kan dit geen kwaad. Beseffen dat jij de enige bent die betekenis kan geven, is de eerste stap. De fabriek die betekenis maakt, zit in jou. Jij zet de machines aan en jij bepaald wat er geproduceerd wordt.  

Datzelfde geldt ook voor de gevoelens die je hebt. Ja, ook die fabriek zit in jou. Niemand kan jou een bepaald gevoel geven. Gevoelens maak je helemaal zelf. De mensen die boos zijn over iets externs zien niet in dat zij die boosheid zelf maken en dragen. Dit geldt voor alle gevoelens. Stap twee is het verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens. 

Stap drie is leren handelen in de context van je gevoelens. Gedrag beïnvloed gevoel net zo goed als gevoel gedrag beïnvloed. Door soms gewoon te beginnen, veranderd je gevoel. Veel van wat we doen gebeurd onbewust. Dat heeft voor- en nadelen. We willen alleen de dingen die voor ons werken, onbewust doen. 

Als je op het niveau van gedrag in lijn met je waardes handelt maak je bewustere keuze. En dan zal je ook veel beter in staat zijn om te werken aan een voor jou betekenisvol bestaan.

Het ontwikkelen van je autonomieauthenticiteit en zelfsturing is het kader waarin ik de persoonlijk groei plaats. Ik heb honderden boeken gelezen en tientallen trainingen met succes gevolgd. Uit ervaring weet ik dat er veel winst in deze domeinen valt te behalen. 

Autonomie

Heel veel van mijn overtuigingen zaten bijvoorbeeld in het domein Autonomie. Een overtuiging kan transparant zijn (d.w.z. dat je hem hebt, zonder dat je het door hebt). Een overtuiging kan beperkend zijn waardoor hij je in je groei belemmerd. Deze overtuigingen worden ook wel eens disfunctionele overtuigingen genoemd. 

Overtuigingen zijn de bouwstenen van onze perceptie. Zij bestaan grotendeels in de rollen die we spelen. Deze rollen zijn deelpersoonlijkheden van onze persoonlijkheid. Wij kunnen ons met deze deelpersoonlijkheden identificeren. Dan beleef je jouw ervaring vanuit de perceptie van deze deelpersoonlijkheid. Heb je wel eens twee conflicterende behoeftes gehad (tja, wie niet?)? Grote kans dat deze behoeftes tot twee verschillende deelpersoonlijkheden behoren. 

Een wil bijvoorbeeld lekker Netflix kijken en chillen, de ander wilt een workout doen of nog even een boek pakken om te lezen. (Persoonlijk voorbeeld) Regie nemen over alle rollen die je speelt, is voor je persoonlijke vrijheid is echt noodzakelijk.

De kracht van dit model is dat het de onderliggende verbindingen van kwaliteiten laat zien. 

Zelfsturing

De WIL staat centraal in het domein Zelfsturing. Het is daarom van groot belang om het bewustzijn van JOUW WIL te verhogen. 

Toen ik 10 jaar was kwam ik een keer thuis van school en vertelde ik aan mijn moeder dat ik op mijn 16e op mijn zelf ging wonen. Toen ik 16 jaar werd, pakte ik mijn spullen en ging toen op mijn zelf wonen. Ik heb bewust gekozen om op mijn 18e jaar vader te worden. En toen ik 8 of 9 jaar oud was en ik wilde geld verdienen belde ik bij de buren in de flat aan. 

Ik vertelde dat ik de portiek schoonmaakte en verdiende per appartement 2 gulden. En voor de oudere mensen in mijn wijk bracht ik de lege flessen terug en mocht ik de emballagebon houden. Op mijn 30ste koos ik met volle overtuiging om mijn eigen bedrijf te starten. 

Terugkijkend op mijn leven heeft zelfsturing mij het meeste gebracht in termen van succes, betekenis en vooruitgang.  

Werken aan je vaardigheid om JOUW WIL in te zetten is een ‘MUST DO‘. Een doel willen bereiken maar niet de taken en activiteiten uitvoeren die nodig zijn om dat doel te bereiken is zinloos. Zelfsturing gaat over het vermogen om jezelf te motiveren en richting te geven. Maar het gaat vooral over EIGENAARSCHAP. Je neemt bij Zelfsturing volledig de verantwoordelijkheid voor je kennis, houding en gedrag. 

Authenticiteit 

Wat zou je nou absoluut niet doen voor geld? En tot hoever ben je bereid om te gaan voor je doelen? Wat is hetgeen dat je vooral doet als het heel goed met je gaat? Het antwoord op deze vragen zal hoe dan ook een van je waardes raken. Een waarde is een abstract concept. En toch heeft het in onze realiteit een bestaan dat ons doet bergen verzetten. 

Waardes gaan echt over kwaliteiten.

Voor de waarde ‘vrijheid’ hebben mensen hun leven gegeven, en dat doen mensen nog dagelijks. Vriendschappen bonden als de waardes gedeeld worden en hele werelddelen schieten in oorlogen wanneer de waardes verschillen. Authenticiteit gaat ook over het vinden van jouw levensdoel. Het gaat erom dat je jezelf leert kennen en vanuit zelfkennis leert keuzes maken op basis van wat bij jouw past.

Ik geloof niet in één weg, er bestaat niet zoiets als DE WEG. Ik hou er wel van om systematisch te werken. Daarom pas ik mijn aanpak indien nodig in de praktijk altijd aan de persoonlijke situatie van de cliënt. Dat zeggende, wil ik hier ook aan toevoegen dat mijn aanpak UNIEK is.