Foundation of Wisdom

Mens & Werk

Niemand kan in een glazen bol kijken en voorspellen wat de toekomst zal brengen. Dat zouden we wel willen maar helaas is dat een gave die niet echt bestaat. Maar ondanks dat we niet de toekomst kunnen voorspellen zien we wel een patroon in de ontwikkelingen van technologie, overheidsbeleid, de arbeidsmarkt en sociale structuren. Het beeld dat ontstaat is er een van een wereld waarin we op een andere manier werken. De onderlinge samenhang is anders. We werken meer vanuit een zelfstandigheid samen. Misschien denk je, hoe dan? Dat is toch tegenstrijdig.

De zelfstandigheid is een ontwikkeling die ontstaat omdat er technologisch meer mogelijk is. We kunnen steeds meer werk doen dat onze onafhankelijk maakt van elkaar. Dat brengt ook een druk met zich mee om te ontwikkelen. Je kan niet achterblijven, want achterblijven betekent al gauw uitgesloten worden. De zelfstandigheid is ook zichtbaar in de manier waarop we kijken naar onze eigen ontwikkeling. Er ontstaat steeds meer zeggenschap en ruimte om je eigen ontwikkelpad te bepalen. Parallel hieraan hebben we elkaar meer dan ooit nodig. We concurreren steeds vaker op globaal niveau. Onze meerwaarde alleen realiseren wordt daardoor steeds moeilijker. 

En alhoewel de toekomst zichzelf niet laat voorspellen zien we ook dat de ontwikkeling van mensen bepalend is voor het succes van ondernemingen. De ondernemingen die erin slagen om vaardigheden te leveren die in de nabije toekomst nodig zijn hebben slagkracht. En daar gaat om bij Mens & Werk, ervoor zorgen dat je slagkracht optimaal is.

Daar help ik je graag bij. 

 

Advies

Begin je met een oplossing of ga je eerst het probleem onderzoeken? Als je te snel van probleem naar oplossing gaat mis je soms de onderliggende oorzaken van je probleem. Dan ben je niet het probleem aan het oplossen maar met symptoombestrijding bezig. Dat kost je alleen maar meer tijd en geld. Een advies kan je helpen om te zien wat er echt aan de hand is. 

Ik zie bij bedrijven vaak dat deze simpele waarheid onderschat word. Elke inspanning moet voortkomen uit een doelgerichte actie om de oorzaak van een probleem op te lossen. En een oplossing moet gezien worden in de context van het probleem. Deze samenhang bepaalt het succes. Heb je behoefte om te sparren met een professional rondom thema’s zoals inclusief werken, duurzame inzetbaarheid en leren & ontwikkelen dan help ik je graag. Ik coach managers, leidinggevende mensen en ondernemers bij het optimaliseren van hun mensen en organisatie.

Scholings- en/of ontwikkelplannen

Wees voorbereid op een onbekende toekomst

Ik heb de afgelopen jaren enorm veel MKB-bedrijven geholpen met het doorlichten van de onderneming. Top down hebben we gekeken naar de scholingsbehoefte van de onderneming. Het eindproduct is een pragmatisch plan waarin de visie van de organisatie rondom de ontwikkeling van de werknemers uitgewerkt is. 

Het uitgangspunt bij het schrijven van dit plan is deze vraag:

Sluiten de competenties en vaardigheden van jouw mensen aan op het werk dat zij in de toekomst moeten uitvoeren?