Educatie

Persoonlijke ontwikkeling

Jezelf ontwikkelen. Dat is pas een onderwerp waar heel erg veel over geschreven is. In mijn visie van persoonlijke ontwikkeling gaat dit vooral over de maakbaarheid van wie je bent.

Als je eenmaal bewust wordt dat je jezelf kunnen vormen dan begin je jezelf ook te zien als instrument. Je brein, je persoonlijkheid en je vaardigheden zijn allemaal via wat je doet en gelooft beïnvloedbaar voor verandering. We hebben natuurlijk onze biologische en genetische opmaak waar we mee geboren worden. Dat bepaalt voor een groot deel onze natuurlijke aanleg. Maar via onze ervaringen die we opdoen in een omgeving worden bepaalde aspecten van ons aangezet en uitgezet.

Ik geloof dat we tenminsten (misschien zelfs meer) net zo hard moeten werken aan onszelf als aan onze doelen. Dat is iets wat Jim Rohn (de mentor van Anthony Robbins) zo mooi in zijn speeches verwoord. Maar het komt ook terug in de positieve psychologie via experts als Rogers, Maslow, Jung, Csikszentmihalyi en Martin Seligman. Het idee daarin is dat we als mensen kunnen streven naar een betere versie van onszelf gericht op het optimaliseren van ons leven. De ideeën van Roberto Assagioli in zijn Psychosynthese vindt ik persoonlijk baanbrekend. Maar ook de oude grieken hadden deze wijsheid al met het concept van Eudemonisme (Eudaimonology) uitgedacht. Dat ging om de studie van een goede ziel. En het mooiste wat er in het leven volgens Aristoteles is om na te streven was dan ook de ontwikkeling naar het zijn van een goede ziel.

Het is altijd mooi om te zien hoe verschillende experts en grote denkers uit verschillende disciplines en zelfs tijdperken over hetzelfde idee praten. 

De reis

Ontdekken wie je bent en vooral wie je wilt zijn, is een reis. Op deze reis beslissen we welke identiteit bij ons past en welke rollen we willen spelen. Ik ga daarbij vanuit dat de wijsheid op ons pad komt wanneer we er klaar voor zijn. En dat de keuzes die we maken bepalend zijn voor wie we uiteindelijk worden. Heel bewust kiezen is veel werk. In ons onderbewustzijn hebben we al heel veel dingen besloten. Maar toch zit in dat stukje bewustzijn de enige ruimte om te werken aan jezelf. In dat gebied kunnen we keuzes maken, tot inzichten en doorbraken komen. Daarbij is creativiteit, verbeeldingskracht en kritisch denkvermogen bij nodig. De reis is de veranderingsperiode die we allemaal op een natuurlijke manier verlopen. Soms worden we gedwongen door onze levensomstandigheden om te vertragen of juist te versnellen. Maar als mens die onderdeel uitmaakt van de natuur, hoort verandering nou eenmaal bij het leven. In onze reis kunnen we die verandering op ons af laten komen of juist heldhaftig tegemoet treden. De bestemming is een nieuwe manier van zijn. Daarbij hoort een nieuwe manier van denken en doen. 
 

 

Online cursus

Bij het lezen van boeken leer je via de ervaring van andere mensen. De wijsheid die andere mensen hebben opgedaan kunnen voor jou enorm waardevol zijn. Vooral als wij bij die wijsheid ook de praktische toepassing ervan kunnen leren.

En dat is wat ik via de online cursussen aanbied. De combinatie tussen de wijsheid uit een specifiek boek en de praktische toepassing helpt jou met het bereiken van jouw doelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over productiviteit, ondernemerschap, psychologie en gewoontes creëeren of over leiderschap.

Het idee is om je een ervaring te bieden waarvan je beter wordt als mens. Zodat je dat mee kan nemen naar je persoonlijke doelen.