Diensten

SLIM

Learning & Development programma's

Leren en ontwikkelen in organisaties

SLIM-Subsidie

Maak gebruik van de SLIM Subsidie. De regeling is niet ingewikkeld maar de subsidieaanvraag is wel tijdrovend. Wij nemen al het werk uit handen en zorgen voor de begeleiding van de subsidie tijdens de projectuitvoering. 

Learning & Development

Het werk verandert waardoor mensen duurzaam inzetbaar moeten worden. Maar hoe maak je leren en ontwikkelen binnen je organisatie vanzelfsprekend? Wij helpen je graag bij het beantwoorden van deze vraag. 

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waarom leren en ontwikkelen?

De kloof tussen de veranderende maatschappij die steeds complexer wordt en de  beroepsbevolking wordt steeds groter. Dat zie je vooral terug in het toenemend tekort aan mensen met de juiste kennis en vaardigheden van banen die veranderd zijn. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe snel werkgelegenheid kan veranderen. Mensen moeten duurzaam inzetbaar worden en blijven. 

Wat is leren en ontwikkelen?

Leren heeft een instrumenteel karakter. Bij leren ligt de focus op deskundigheidsbevordering of het aanbrengen van nieuwe praktische toepasbare vaardigheden. Bij ontwikkelen is het karakter meer transformatief. De uitkomst van ontwikkelen is dat men anders naar zichzelf en de wereld leert kijken Er ontstaat persoonlijke groei. Meestal zie je bij ontwikkelen dat de overtuigingen van mensen veranderen waardoor ze een ander perspectief krijgen.

Hoe ontwikkel je een visie op leren?

Uiteindelijk moeten mensen zelf stappen zetten om te gaan leren. Dat kan alleen maar als ze leren om zelf de regie te nemen. Een visie op leren heeft vooral te maken met het mobiliseren van de medewerker. Als werkgever kan je daaraan bijdragen door van de werkplek een leerplek te maken. Met het doorlichten van de onderneming om een ontwikkelplan te schrijven kan je een organisatie specifieke visie op het leren ontwikkelen.

Voor wie?

Direct zijn het vooral de werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties, O&O organisaties, onderwijsinstellingen en de overheid die werkende kunnen stimuleren. Wij richten ons vooral op wat werkgevers kunnen doen om eigen regie bij medewerkers te stimuleren. 

Wat is een leven lang ontwikkelen?

De overheid heeft het initiatief genomen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. De arbeidsmarkt is volop in beweging. De onzekerheid van de toekomst van werkend Nederland is groot. Daarom is duurzaam inzetbaarheid een ongelooflijk belangrijk aandachtspunt voor alle werkgevers en alle werknemers. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De achterliggende gedachte is om te voorkomen dat mensen straks hun baan kwijt raken omdat ze in de toekomst niet meer mee kunnen.

Wat is de SLIM-Regeling?

De SLIM-Regeling is een subsidie van ruim € 48 miljoen die de overheid vanaf 2020  beschikbaar heeft gesteld voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast is voor 5 jaar € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie. 

De SLIM-Regeling heeft als doel om mensen duurzaam inzetbaar te maken door leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken.

Wat betekend het logo?

Het logo staat symbolisch voor het in de praktijk brengen van kwaliteiten. De letters staan voor Strength (kracht), Truth (Waarheid), Love (Liefde) en Zelfsturing. En de S in het midden staat voor Self (de Zelf). De gedachte achter het symbool is Eudaimonologie; een filosofie over het leven waarin kwaliteiten in het praktijk brengen de Summum bonum (hoogste goed) is.

Wie is Mustafa Fakhir?

Ik ben iemand die in veel verschillende onderwerpen interesses heeft en zich op verschillende gebieden heeft ontwikkeld. Ik heb mij gespecialiseerd in Subsidies, Sociale Zekerheid, Communicatie, Ondernemerschap, Coaching, etc. De lijst is te lang om hier op te noemen. Alhoewel ik mijn diploma’s op VBO, MBO, HBO niveau heb behaald en ook op de universiteit heb gestudeerd heb ik het beste geleerd via allerlei andere vormen. Met mijn bedrijf wil ik een bijdrage leveren aan een maatschappelijk probleem omdat mensen dat nodig hebben. 

Wanneer?