#117 Vagale tonus
Je 10e hersenzenuw begint aan de basis van je hersenen en gaat dan naar je hart en door je longen en naar beneden in je darmen. Het dwaalt een beetje. Daarom wordt het de nervus vagus genoemd, wat in het Latijn letterlijk 'zwerver' betekent. (Het deelt een wortel met woorden als vagebond.)
“De nieuwe sexy (Maak kennis met je 10e hersenzenuw)”

#117 Knowledge to Go

Love 2.0 van Barbara Fredrickson

Je 10e hersenzenuw begint aan de basis van je hersenen en gaat dan naar je hart, door je longen naar beneden in je darmen.

Het dwaalt een beetje.

Daarom wordt het de nervus vagus genoemd, wat in het Latijns letterlijk ‘zwerver’ betekent. (Het deelt een wortel met woorden zoals vagebond.)

Waarom hebben we het over je vagale tonus?

Omdat het een ECHT belangrijke rol speelt bij het reguleren van ons parasympathisch zenuwstelsel.

Superkort verhaal: Zoals je weet, hebben we een parasympathisch zenuwstelsel en een sympathisch zenuwstelsel. Het parasympathische systeem zorgt voor de ‘rust en vertering’-kant van de dingen, terwijl het sympathische systeem er is voor ‘vechten of vluchten’-dingen. Kortom, ontspanningsreactie versus stressreactie.

We hebben duidelijk beide nodig. Maar … Het moderne leven heeft ons in een bijna constante staat van opwinding gebracht, waarbij ons sympathische zenuwstelsel overuren maakt, wat leidt tot alle stress en disfunctie en burn-out die we niet willen.

Dus…

In het licht van deze neiging om elke dag de hele dag in de stress rond te lopen, is het belangrijker dan ooit om te weten hoe je de knop om kunt zetten naar een ontspannen manier van zijn.

Wat ons na een beetje dwalen ( 😜 ) terugbrengt bij onze nervus vagus.

Wist je dat je de gezondheid van iemands nervus vagus kunt meten via iets dat ‘vagale tonus’ wordt genoemd? Ja. De gezondsten onder ons hebben een sixpack-achtige vagale toon (🤡), gemeten aan de hand van hartvariabiliteit.

Waarom willen we een geoptimaliseerde (en sexy!) vagale toon? Omdat het in feite een teken is dat je de schakelaar kunt omdraaien en naar believen kunt overschakelen van stress naar ontspanning.

Dit alles leidt ons naar het punt van de microles van vandaag.

Popquiz: Weet jij de snelste manier om de schakelaar om te zetten en een reis naar Vagus te maken?

… Wat zou je raden?

Tip: haal diep adem.

Het is een mooie, kalme, diepe, rustige ademhaling door je neus naar beneden in je middenrif, gevolgd door een zachte pauze en een uitademing die iets langer is dan je inademing, magie.

Herhaling.

En… Herhaal nog een keer.

Je hebt net de knop omgedraaid.

Die diepe, rustige, ritmische diafragmatische ademhaling stuurt signalen via je nervus vagus terug naar je hersenstam en zegt: “We zijn goed. Geen behoefte aan stress. Reparatie. Herbouwen. Alle systemen ontspannen.”

En DAT is hoe je je vagale toon geoptimaliseerd krijgt om kalme, gerichte energie te creëren.

Het is ook hoe je je vermogen om lief te hebben (en al het andere dat je wilt) verdiept, trouwens.

Dit is hoe Barbara Fredrickson het verwoordt in Love 2.0: 

“That’s because people with higher vagal tone, science has shown, are more flexible across a whole host of domains—physical, mental, and social. They simply adapt better to their ever-shifting circumstances, albeit completely at nonconscious levels. Physically, they regulate their internal bodily processes more efficiently, like their glucose levels and inflammation. Mentally they’re better able to regulate their attention and emotions, even their behavior. Socially, they’re especially skillful in navigating interpersonal interactions and in forging positive connections with others. By definition, then, they experience more micro-moments of love. It’s as though the agility of the conduit between the brains and the hearts—as reflected in their high vagal tone—allows them to be exquisitely agile, attuned, and flexible as they navigate the ups and downs of day-to-day life and social exchanges. High vagal tone, then, can be taken as high loving potential.”

In het Nederlands..

“Dat komt omdat mensen met een hogere vagale tonus, zo heeft de wetenschap aangetoond, flexibeler zijn op een hele reeks domeinen – fysiek, mentaal en sociaal. Ze passen zich gewoon beter aan hun steeds veranderende omstandigheden aan, zij het volledig op onbewuste niveaus. Fysiek reguleren ze hun interne lichamelijke processen efficiënter, zoals hun glucosespiegels en ontstekingen. Mentaal zijn ze beter in staat om hun aandacht en emoties te reguleren, zelfs hun gedrag. Sociaal zijn ze vooral bedreven in het navigeren door interpersoonlijke interacties en in het smeden van positieve verbindingen met anderen. Per definitie beleven ze dus meer micro-momenten van liefde. Het is alsof de behendigheid van het kanaal tussen de hersenen en het hart – zoals weerspiegeld in hun hoge vagale tonus – hen in staat stelt om voortreffelijk behendig, afgestemd en flexibel te zijn terwijl ze door de ups en downs van het dagelijkse leven en sociale uitwisselingen. Een hoge vagale tonus kan dus worden opgevat als een hoog liefdevol potentieel.”

Dus de microles van vandaag is.

Wat dacht je nu van een mooie, rustige, diepe ademhaling?

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.