#126 De illusie van keuze
In het boek It Takes What It Takes van Trevor Moawad staat enorm veel wijsheid over topprestaties. Vandaag gaan we het hebben over een van zijn mooiste ideeën?
“Wil je voortreffelijkheid? Er bestaat geen keuze”

#126 Knowledge to Go

In het boek It Takes What It Takes van Trevor Moawad staat enorm veel wijsheid over topprestaties. Vandaag gaan we het hebben over een van zijn mooiste ideeën?

Hoe enthousiast ik van Trevors kijk op ‘neutraal denken’ ben, is volgens mij zijn kijk op wat hij de illusie van keuze noemt misschien wel een van zijn beste ideeën. 

Hij vertelt ons: “My dad was always trying to adjust his phrasing to make it resonate with the largest audience, and he knew when he’d found words that hit the target. This phrasing hit the mark. I could see it in the players’ eyes. I could see if in the coaches’ eyes. They understood. I see that same recognition every time I present to a new group and explain the illusion of choice. ‘Of all the things you teach, Trev, nothing hit me between the eyes like the illusion of choice,’ MGM Studios COO Chris Brearton told me. ‘It so clearly is true, and yet we all compete against our own choices every day.’ Deep down, we all know our choices ultimately determine our behaviors and those behaviors ultimately determine our outcomes.

That doesn’t make choosing correctly any easier in our own lives.”

In het Nederlands;

“Mijn vader probeerde altijd zijn taalgebruik aan te passen om het te laten aansluiten met het grootste publiek, en hij wist wanneer hij woorden had gevonden die mensen raakten. Deze formulering sloeg aan. Ik zag het in de ogen van de spelers. Ik kon het zien in de ogen van de coaches. Zij begrepen. Ik zie diezelfde herkenning elke keer als ik tijdens een presentatie aan een nieuwe groep de illusie van keuze uitleg. ‘Van alle dingen die je leert, Trev, raakte me niets zo goed als de illusie van keuze’, vertelde Chris Brearton, COO van MGM Studios. ‘Het is zo duidelijk waar, en toch strijden we allemaal elke dag tegen onze eigen keuzes.’ Diep van binnen weten we allemaal dat onze keuzes uiteindelijk ons ​​gedrag bepalen en dat dat gedrag uiteindelijk onze resultaten bepaalt.

Dat maakt het kiezen in ons eigen leven er niet makkelijker op.”

De ILLUSIE van keuze.

We DENKEN dat we een scala aan keuzes tot onze beschikking hebben. En, natuurlijk, op een bepaald niveau klopt dat wel.

Maar…

Als we serieus zijn over het ontwikkelen van ons potentieel, het bereiken van voortreffelijkheid, het winnen van onze eigen versie van de champions league (of hoe je je uiteindelijke doelen in het leven ook wilt definiëren), DAN IS ER GEWOON GEEN KEUZE.

Van moment tot moment moeten we een stap voorwaarts zetten in groei en ons best doen.

PUNT.

Trevor vertelt ons: 

“Making bad choices is the lifeblood of average. It feeds it. It consumes it. It protects it. Choice is a competitor—as much as any tangible opponent you or any team will face. In fact, it’s the ultimate competitor. It taunts you. It will lie to you. Take choice out of your way, and it’s like pulling the fitness band off Usain Bolt. The Velcro snaps, and watch his ass disappear. Choice is an illusion. Choice is Keyser Freaking Söze.

This may sound crazy, especially in an age where many people are bombarded by options. The music we listen to. The shows we watch. The time we wake up. The food we eat. The people we associate with. The way we prepare. The effort we give. The effort we don’t give. But do we have the luxury of choice if excellence is what we aspire to?”

In het Nederlands;

“Het maken van slechte keuzes is de levensader van het gemiddelde. Het voedt het. Het verbruikt het. Het beschermt het. Keuze is een concurrent – net zo goed als elke tastbare tegenstander waarmee jij of een team te maken krijgt. In feite is het de ultieme concurrent. Het daagt je uit. Het zal tegen je liegen. Neem de keuze uit de weg, en het is alsof je de fitnessband van Usain Bolt trekt. Het klittenband klikt en je ziet zijn kont verdwijnen. Keuze is een illusie. Keuze is Keyser Freaking Söze.

Dit klinkt misschien gek, vooral in een tijd waarin veel mensen worden gebombardeerd met opties. De muziek waar we naar luisteren. De series die we kijken. De tijd dat we wakker worden. Het voedsel dat we eten. De mensen waarmee we omgaan. De manier waarop we ons voorbereiden. De moeite die we doen. De moeite die we niet doen. Maar hebben we de luxe om te kiezen als we naar voortreffelijkheid streven?”

We DENKEN dat een keuze hebben geweldig is. Maar uiteindelijk is het dat NIET.

ZEKER wanneer we besluiten om voor voortreffelijkheid te gaan.

Als je opstaat? Wanneer je gaat slapen? Hoe train je?

Hoe kom je opdagen in je Werk en in je Relaties?

ALS JE ER VOLLEDIG VOOR GAAT DAN IS ER GEEN KEUZE.

Dus…

Laten we doen er wijs aan om de illusie te vallen en de ultieme beslissing nemen die alle kleine beslissingen voor ons neemt.

Laten we ervoor kiezen om ons potentieel te ontwikkelen en onze families en de wereld alles te geven wat we hebben.

Van moment tot moment tot moment.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.