#129  Piekprestaties
Als wij het hebben over, zet de knop om dan bedoelen we daarmee te zeggen, zet een mentale schakelaar om. Amy Cuddy is bekend van haar onderzoek naar de powerpose. Wat blijkt is dat door het chakelaar om. Amy Cuddy is bekend van haar onderzoek naar de powerpose. Wat blijkt is dat door het nemen van een geïnspireerde powerpose we de knop om kunnen zetten.  En dat dit onze onderliggende fysiologie letterlijk veranderd door ons testosteron te verhogen en ons cortisol te verlagen. 
“Hoe zet je de knop om?”

#129 Knowledge to Go

Als wij het hebben over, zet de knop om dan bedoelen we daarmee te zeggen, zet een mentale schakelaar om. Amy Cuddy is bekend van haar onderzoek naar de powerpose. Wat blijkt is dat door het nemen van een geïnspireerde powerpose we de knop om kunnen zetten.  En dat dit onze onderliggende fysiologie letterlijk veranderd door ons testosteron te verhogen en ons cortisol te verlagen. 

In  Cuddy’s boek Presence staat een passage waarin ze dit idee in een ander voorbeeld verder uitlegd. Hier is de passage eerst in het Engels, en daarna vertaal ik het naar het Nederlands:

“In the first month after my TED talk posted, I heard from an Olympic swimming coach who explained how he’d been using a power posing-type strategy—with great success—for years: encouraging some of his swimmers, beginning on the morning of the race, to physically behave as if they’d won their events. Swimmers, as he pointed out, are notorious for their use of dominant body language in the moments before races, not only to signal their power to their competitors but also to loosen their muscles and pump themselves up. Sometimes they will literally pound their chests, like gorillas. But the approach this coach used—encouraging swimmers to adopt ‘alpha’ nonverbal postures from the minute they wake up on race days—was most helpful to swimmers who’d been thrown off by a poor performance or who were feeling a wave of insecurity and self-doubt.”

Hier is de passage in het Nederlands: “In de eerste maand nadat mijn TED-talk was gepost, hoorde ik van een Olympisch zwemcoach die uitlegde hoe hij jarenlang een krachtige pose-achtige strategie had gebruikt – met groot succes -: enkele van zijn zwemmers aanmoedigend, beginnend op de ochtend van de race, om zich fysiek te gedragen alsof ze hun evenementen hadden gewonnen. Zwemmers, zoals hij opmerkte, zijn berucht om hun gebruik van dominante lichaamstaal in de momenten voor de races, niet alleen om hun kracht aan hun concurrenten te signaleren, maar ook om hun spieren los te maken en zichzelf op te pompen. Soms slaan ze letterlijk op hun borst, zoals gorilla’s. Maar de benadering die deze coach gebruikte – zwemmers aanmoedigen om ‘alfa’ non-verbale houdingen aan te nemen vanaf het moment dat ze op wedstrijddagen wakker worden – was het meest nuttig voor zwemmers die waren afgeleid door een slechte prestatie of die een golf van onzekerheid voelden en twijfel aan zichzelf.”

Daar hou ik van.

Stel je voor dat een zwemmer op de ochtend van haar evenement doet alsof ze al gewonnen heeft (en profiteert van al die extra kracht).

Zoals Cuddy ons vertelt: we moeten het doen alsof totdat we het worden. Niet om anderen te manipuleren en macht over hen te krijgen, maar om onszelf voor het moment een beetje voor de gek te houden, zodat we persoonlijke kracht kunnen krijgen om de beste, brutaalste, meest authentieke versie van onszelf uit te drukken.

Ik zeg: waarom zullen we ons beperken tot de dag van een zwemevenement?

Hoe denkt en ademt de beste, brutaalste, meest authentieke versie van jou?

Laten we die heerlijk gewaagde versie van onszelf de hele dag door in ons leven brengen.

Vooral: VANDAAG!

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.