#128 Neutraal denken
Zoals je je misschien herinnert, hebben we het pas gehad over het onderscheid die Trevor Moawad maakt tussen bewust en onbewust competent zijn. Hij gaat met zijn idee tegen de mainstream aan informatie op dit onderwerp en stelt dat het hoogste prestatieniveau komt wanneer we 'bewuste competentie' bereiken.
“Versus positief en negatief denken”

#128 Knowledge to Go

Zoals je je misschien herinnert, hebben we het pas gehad over het onderscheid die Trevor Moawad maakt tussen bewust en onbewust competent zijn. Hij gaat met zijn idee tegen de mainstream aan informatie op dit onderwerp en stelt dat het hoogste prestatieniveau komt wanneer we ‘bewuste competentie’ bereiken. Dit is radicaal anders ten opzichte van wat de meesten mensen denken, namelijk dat het hoogste prestatieniveau komt wanneer we ‘de onbewuste competentie’ bereiken.

In deze staat zijn we ons bewust van de dingen die we doen die ons helpen om consistent (sleutelwoord: consistent!) op ons best te presteren.

👆 Dat zelfbewustzijn in combinatie met zelfbeheersing is wat het geweldige zo geweldig maakt.

Vandaag wil ik het hebben over nog een van de Grote Ideeën uit zijn boek: neutraal denken.

Dit concept is in feite het centrale thema van het boek en komt naar voren in de ondertitel: “Hoe neutraal te denken en controle over je leven te krijgen.”

Om de wijsheid tot leven te brengen, deelt Trevor een verhaal over zijn vriend en cliënt, de Super Bowl winnende quarterback, Russell Wilson.

Hij vertelt ons: “Bij de stand van 19-7 had Russell nog steeds niet opgegeven. ‘We kunnen deze wedstrijd nog steeds winnen!’ schreeuwde Russell. ‘Laten we gaan! Vier minuten en vijftig seconden!’

Waarom had Russell het niet opgegeven? Waarom behandelde hij het volgende gedeelte alsof de vorige er niet toe deden? Omdat hij neutraal bleef.

Hij zegt: “Neutral thinking is a high-performance strategy that emphasizes judgment-free thinking, especially in crises and pressure situations. It is the cornerstone of what I teach the athletes and teams that employ me. The thing about neutral thinking that resonates with so many elite athletes, most of whom are deeply skeptical of any self-help, is that it’s real. It’s true. It acknowledges that the past is irrevocable, that it can’t be changed with mantras or platitudes.

Neutral thinking shuns all attempts at illusion or outright self-delusion, which are often the foundation of other motivational systems. Neutral thinking strips away the bull and the biases, both external and internal.”

Naar het Nederlands vertaald zegt hij: “Neutraal denken is een krachtige strategie die de nadruk legt op oordeelvrij denken, vooral in crisis- en druksituaties. Het is de hoeksteen van wat ik de atleten en teams leer die mij in dienst hebben. Het ding over neutraal denken dat resoneert met zoveel topsporters, van wie de meesten diep sceptisch zijn over zelfhulp, is dat het echt is. Het is waar. Het erkent dat het verleden onherroepelijk is, dat het niet kan worden veranderd met mantra’s of smeekbedes.

Neutraal denken schuwt alle pogingen tot illusie of regelrechte zelfbedrog, die vaak de basis vormen van andere motiverende systemen. Neutraal denken verwijdert de onzin en de vooroordelen, zowel extern als intern.”

Snelle context: Russell Wilson is de quarterback van de Seattle Seahawks. Tot voor kort was hij de best betaalde NFL-speler in de geschiedenis. Hij is ook een van de klanten van Trevor en samen hebben ze een bedrijf opgericht onder de naam Limitless Minds. Russell schreef het voorwoord van het boek en is een casestudy waar Trevor in het hele boek op terugkomt.

In deze scène vertelt Trevor ons over een play-offwedstrijd waarin “Russell een van de slechtste vijfenvijftig minuten van zijn jonge carrière speelde.”

Hij had VIER onderscheppingen gegooid en ze verloren zwaar.

Hij hield zijn denken ‘neutraal’ – hij omarmde de realiteit van de situatie terwijl hij zich concentreerde op wat er gedaan moest worden.

Nu is het duidelijk zichtbaar dat hij niet negatief was en verdronk in zijn mislukkingen. (Zoals Trevor ons vertelt, hoewel positief denken soms werkt en soms niet, levert negatief denken ALTIJD negatieve resultaten op.)

Wat minder duidelijk is om te zien, is dat hij ook niet per se POSITIEF dacht. De realiteit is dat er niet veel was om “positief” over te zijn en als hij deed alsof alles een en al zonneschijn en regenbogen was, zou hij niet authentiek hebben geklonken en zou hij minder effectief zijn geweest.

Hij keek gewoon op de klok, rekende uit en ging aan de slag met de volgende belangrijkste taak.

Dat is NEUTRAAL denken.

Probeer het.

Het werkt.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.