#158 Meer over mantra’s
Je kunt op deze manier op elk moment uit de kracht van de mantram putten, waar je ook bent, wat je ook doet. Maar als je wilt dat de mantram je te hulp komt wanneer je hem nodig hebt, als je wilt dat hij je geest kalmeert in tijden van onrust, dan moet je oefenen, oefenen, oefenen bij rustig weer.
“via Eknath Easwaran (de Indiër Joseph Campbell)”

#158 Knowledge to Go

We gaan het vandaag hebben over een idee uit het boek Conquest of Mind van Eknath Easwaran.

Dit idee gaat over mantra’s. Het woord mantra heeft etmologisch de betekenis ‘werktuig van de geest’. 

We nodigen een van ‘s werelds toonaangevende autoriteiten op dit gebied om ons hierover meer te vertellen: Eknath Easwaran.

Easwaran is een van mijn favoriete auteurs aller tijden. Hij doet me denken aan een indiaan Joseph Campbell. Voor nieuwsgierige zielen: Easwaran werd geboren in 1910 en stierf in 1999, terwijl Campbell werd geboren in 1904 en stierf in 1987.

Dus…

Easwaran was een in India geboren en getogen Engelse professor die naar Amerika kwam als Fulbright docent aan UC Berkeley, waar hij meditatie doceerde en een gerenommeerd spiritueel leraar werd.

Natuurlijk draait het bij hem ALLEMAAL om meditatie en het beheersen van onze geest. (In feite heet een van zijn boeken de Conquest of Mind.)

Dit is wat hij zegt over mantra’s (hij noemt ze ‘mantram’s’): 

You can draw on the power of the mantram like this at any time, wherever you happen to be, whatever you happen to be doing. But if you want the mantram to come to your rescue when you need it, if you want it to steady your mind in times of turmoil, you need to practice, practice, practice in calm weather.

Whenever you get a moment free, unless you are doing something that requires attention, repeat your mantram to yourself silently, in your mind—while waiting, walking, washing dishes, and especially when falling asleep at night. Constant repetition drives the mantram deep into consciousness, where it can anchor your mind so surely that no amount of agitation can sweep you away.

I must have given this advice a million times, but it can never be repeated too often. Throughout my life, no matter how assiduously I practiced this skill, I have always been able to find more time, additional opportunities to put it to use. This is how we can gradually extend sovereignty over the mind.

In het Nederlands…

‘Je kunt op deze manier op elk moment uit de kracht van de mantram putten, waar je ook bent, wat je ook doet. Maar als je wilt dat de mantram je te hulp komt wanneer je hem nodig hebt, als je wilt dat hij je geest kalmeert in tijden van onrust, dan moet je oefenen, oefenen, oefenen bij rustig weer.

Telkens wanneer je een moment vrij hebt, tenzij je iets doet dat aandacht vereist, herhaal je je mantram in stilte voor jezelf, in gedachten – tijdens het wachten, wandelen, afwassen en vooral als je ‘s nachts in slaap valt. Constante herhaling drijft de mantram diep in het bewustzijn, waar het je geest zo zeker kan verankeren dat geen enkele mate van opwinding je kan wegvagen.

Ik moet dit advies een miljoen keer hebben gegeven, maar het kan nooit te vaak worden herhaald. Hoe ijverig ik mijn hele leven deze vaardigheid ook beoefende, ik heb altijd meer tijd en extra mogelijkheden kunnen vinden om ze te gebruiken. Zo kunnen we geleidelijk de soevereiniteit over de geest uitbreiden.”

Dat is de microles van vandaag.

Als je vandaag een vrij moment hebt, in plaats van naar je telefoon te grijpen, wat dacht je ervan om naar een mantra te reiken?

Als je op zoek bent naar wat ideeën om je aandacht op te focussen, mag ik je aanraden je geest te concentreren op een favoriete kwaliteit.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.