#163 Een dwalende geest
We worden tegenwoordig in EEN ENKELE DAG (!) overspoeld met meer input dan onze 15e-eeuwse voorouders in een HELE LEVEN (!) Ik word duizelig als ik alleen maar aan de cascade van input denk!), We trainen in feite onze geest om constant afgeleid te zijn - en richten onze aandacht zelden op iets voor een langere tijd.
“Is een ongelukkige geest?”

#163 Knowledge to Go

Deze microles is geïnspireerd op basis van een idee uit het boek The Stress Test van Ian Robertson 

Niet zo lang geleden hebben we wat tijd doorgebracht met de briljante neurowetenschapper Ian Robertson, om enkele ideeën uit zijn geweldige boek The Winner Effect te bespreken.

Vandaag gaan we praten over een krachtig idee uit zijn boek genaamd The Stress Test, dat gaat over ‘Hoe druk je sterker en scherper kan maken’.

Hier is het korte verhaal eerst in het Engels en daarna in het Nederlands: 

“If you let your mind wander, you’ll make yourself unhappier.”

Here’s the slightly longer version: “A wandering mind, then, is an unhappy mind. If you can focus on your day-to-day tasks and save your daydreaming for when you choose, you will be able to cope with the sorts of stress that earthquake victims suffer much better than if you are a mind wanderer. Resilience then, needs focus. If you keep your mind on the moment-to-moment tasks of ordinary life, you’ll shield yourself from extra stress which saps your energy and hence your strength.”

En nu in het Nederlands;

“Als je je gedachten laat afdwalen, maak je jezelf ongelukkiger.”

Hier is de iets langere versie: “Een dwalende geest is dus een ongelukkige geest. Als je je kan concentreren op jouw dagelijkse taken en jouw dagdromen kan bewaren voor wanneer je dat wilt, kan je veel beter omgaan met het soort stress dat aardbevingsslachtoffers ondergaan dan wanneer je een dwalende geest bent. Veerkracht heeft dan focus nodig. Als je je aandacht bij de dagelijkse taken van het gewone leven houdt, bescherm je jezelf tegen extra stress die je energie en dus je kracht ondermijnt.”

En hier is het fascinerende onderzoek achter die verklaringen.

Ik vertel het weer eerst in het Engels en dan in het Nederlands.

“The SMS signal in your phone bleeps. A question on the screen: How are you feeling right now? You choose a number from between 0 (very bad) to 100 (very good).

Another question: What are you doing right now? You scroll through and click from the choices. Then the final question appears: Are you thinking about something other than what you’re currently doing? You thumb one of four options — No. Yes — something pleasant. Yes — something neutral. Yes — something unpleasant.

More than two thousand people signed up to allow Matthew Killingsworth and Dan Gilbert of Harvard University to send them these messages at random times, roughly three times per day for a few weeks.

People’s minds wander a lot: as the replies came pinging back, they gave the intriguing picture of 2,000 minds wandering roughly half the time. And here is the even stranger fact: it didn’t matter whether they were doing a really grungy home chore like cleaning the bathroom, or sipping cocktails on the sun-drenched deck of a yacht—minds were equally likely to wander to good, bad or neutral things whatever the activity.

Not only that, but a wandering mind was almost always less happy than a mind focused on what it was doing—even if drudgery was being done! You might think—ah, but if I am sitting on a yacht, sipping a Manhattan while dolphin frolic under the gleaming white hull, how could my daydreams not make me happy.

Wrong. People are no happier during pleasant daydreams than when their minds are focused on scrubbing the lavatory.”

En nu in het Nederlands;

“Het sms-signaal in je telefoon piept. Een vraag op het scherm: Hoe voel je je nu? Je kiest een getal tussen 0 (zeer slecht) tot 100 (zeer goed).

Nog een vraag: wat ben je nu aan het doen? Je bladert door en klikt uit de keuzes. Dan komt de laatste vraag: Denk je aan iets anders dan waar je nu mee bezig bent? Met je duim kies je een ​​van de vier opties – Nee. Ja – iets aangenaams. Ja – iets neutraals. Ja – iets onaangenaams.

Meer dan tweeduizend mensen hebben zich aangemeld om Matthew Killingsworth en Dan Gilbert van Harvard University deze berichten naar hun op willekeurige tijdstippen te laten sturen , ongeveer drie keer per dag gedurende een paar weken.

De gedachten van mensen dwalen veel af: terwijl de antwoorden terugkwamen, gaven ze het intrigerende beeld van 2000 geesten die ongeveer de helft van de tijd ronddwaalden. En hier is het nog vreemdere feit: het maakte niet uit of ze een huishoudelijke klus aan het doen waren, zoals het schoonmaken van de badkamer, of cocktails nippen op het zonovergoten dek van een jacht – de geesten dwaalden even vaak af naar goed, slecht of neutrale dingen, ongeacht de activiteit.

Niet alleen dat, maar een dwalende geest was bijna altijd minder gelukkig dan een geest die gefocust was op wat hij aan het doen was – zelfs als er geploeter werd gedaan! Je zou kunnen denken – ah, maar als ik op een jacht zit te nippen aan een Manhattan terwijl dolfijnen dartelen onder de glanzend witte romp, hoe kunnen mijn dagdromen me dan niet gelukkig maken.

Mis. Mensen zijn niet gelukkiger tijdens aangename dagdromen dan wanneer hun geest gefocust is op het schrobben van het toilet.”

👆 Hoe fascinerend is DAT?

Nog een keer: “Een dwalende geest is een ongelukkige geest.”

Dit is het beangstigende ervan.

We worden tegenwoordig in EEN ENKELE DAG (!) overspoeld met meer input dan onze 15e-eeuwse voorouders in een HELE LEVEN (!) Ik word duizelig als ik alleen maar aan de cascade van input denk!), We trainen in feite onze geest om constant afgeleid te zijn – en richten onze aandacht zelden op iets voor een langere tijd.

En daarbij trainen we in feite onze geest om af te dwalen. Wat in feite betekent dat we onszelf trainen om ongelukkig te zijn. Daarom blijven we er zo’n groot belang aan hechten om onszelf te trainen in FOCUS on What’s Important Now ofwel focus op wat op dit moment belangrijk is.

O, trouwens.

Deze wijsheid kwam uit een hoofdstuk genaamd “Wat een aardbeving in Nieuw-Zeeland me leerde over Nietzsche.”

Wat leerde het Ian?

Het leerde hem dat mensen die hun geest toestaan om af te dwalen (trefwoord: toestaan!) na een aardbeving meer lijden dan degenen die hun geest niet zoveel lieten afdwalen.

Dus…

Laten we onze focus trainen.

VANDAAG.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.