#61 Pijlen en onze vriend Apollo
We willen niet ons leven in haar totaliteit voor ons zien. De truc is namelijk om te focussen op het huidige moment. Dat is het enige moment waarin we moeten opdagen en waarin we op ons best willen zijn.
“Een handig hulpmiddel om succesvol bezig te zijn.”

#61 Knowledge to Go

The Philosophy of Cognitive Behavioural Therapy – Boek van Donald Robertson

We willen niet ons leven in haar totaliteit voor ons zien. De truc is namelijk om te focussen op het huidige moment. Dat is het enige moment waarin we moeten opdagen en waarin we op ons best willen zijn.

In deze microblog vertel ik een manier om die wijsheid in de praktijk te brengen.

Ken je de boogschutter Apollo? Hij is de beschermgod van de filosofie?

Hij vertelt ons dat we in het leven een doel nodig hebben. Een doel in de vorm van een doelwit dat we heel graag willen raken.

Toch moeten we, enigszins paradoxaal genoeg, volledig ongehecht aan het doel zelf blijven. 

Dat kunnen we realiseren door al onze energie te steken in het doen van onze uiterste best om die pijl zo recht mogelijk te schieten. En daarna letterlijk de rest los te laten.

Het idee hierachter is dat je focust op wat je doet en het proces maar terwijl je bezig bent om je doel te halen blijf je ongehecht van je doel zelf. Succes is een bijkomstigheid van het streven naar een doel. 

Viktor Frankl zegt het mooi in zijn boek Man Search for Meaning.

Viktor Frankl zegt;

“Don’t aim at success. The more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued; it must ensue, and it only does so as the unintended side effect of one’s personal dedication to a cause greater than oneself or as the by-product of one’s surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success: you have to let it happen by not caring about it. I want you to listen to what your conscience commands you to do and go on to carry it out to the best of your knowledge. Then you will live to see that in the long-run—in the long-run, I say!—success will follow you precisely because you had forgotten to think about it”

De Nederlandse vertaling hiervan is;

Citatie uit het boek Man Search for Meaning van Victor Frankle.

“Richt niet op succes. Hoe meer je erop mikt en er een doelwit van maakt, hoe meer je het gaat missen. Want succes kan, net als geluk, niet worden nagestreefd; het moet volgen, en het doet dit alleen als het onbedoelde neveneffect van iemands persoonlijke toewijding aan een zaak die groter is dan hemzelf of als het bijproduct van iemands overgave aan een ander dan hemzelf. Geluk moet gebeuren, en hetzelfde geldt voor succes: je moet het laten gebeuren door er niet om te geven. Ik wil dat u luistert naar wat uw geweten u opdraagt ​​te doen en dit naar uw beste weten gaat uitvoeren. Dan zul je meemaken dat op de lange termijn – op de lange termijn zeg ik! – het succes je zal volgen, juist omdat je vergeten was erover na te denken “

Hoe meer moed we hebben om onze pijlen in de richting van onze dromen te schieten, hoe meer we zullen leren en hoe sneller we kunnen groeien.

En jij?

Heb je pijlen in je pijlkoker die misschien een beetje stoffig worden?

De micro opdracht van vandaag is om een meditatie te doen. Pak 20 minuten om in stilte te zijn. Distantieer je van je gedachten en gevoelens door op je ademhaling te focussen.

Als je klaar ben en je je zo geïnspireerd voelt om wat op te schrijven. Schrijf dan op wat in je op komt. En neem net zo veel tijd als je nodig hebt om dat te doen.

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.