#78 Speel het gegeven rol goed
Epictetus vertelde ons dat we niet altijd de positie kunnen kiezen die we in het leven hebben. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we die rol goed spelen.
“Wees een artiest van je leven”

#78 Knowledge to Go

Discourses van Epictetus

Epictetus vertelde ons dat we niet altijd de positie kunnen kiezen die we in het leven hebben. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we desondanks onze rol goed spelen.

In het bijzonder zei hij: 

Epictetus

“Remember that thou art an actor in a play of such a kind as the teacher (author) may choose; if short, of a short one; if long, of a long one: if he wishes you to act the part of a poor man, see that you act the part naturally; if the part of a lame man, of a magistrate, of a private person, (do the same). For this is your duty, to act well the part that is given to you; but to select the part, belongs to another.”

In het Nederlands vertaal zegt hij:

“Bedenk dat je een acteur bent in een toneelstuk zoals de leraar (auteur) kan kiezen; indien kort, dan kort; als het lang is, dan lang: als hij wil dat je de rol van een arme man speelt, zorg er dan voor dat je de rol natuurlijk speelt; als het deel van een lamme man, van een magistraat, van een privépersoon, (doe hetzelfde). Want dit is jouw plicht, om goed te handelen in de rol dat jou is gegeven; maar niet om de rol te selecteren, die tot een ander behoort. “

James Stockdale verpersoonlijkte deze wijsheid toen hij zich in een krijgsgevangenenkamp bevond als de bevelvoerende officier van honderden soldaten. Hij heeft die rol niet gekozen. Maar hij koos er wel voor om die rol zo goed mogelijk te spelen.

Viktor Frankl herhaalde deze wijsheid. Te midden van zijn eigen ervaring in de verschrikkingen van een concentratiekamp, ​​koos hij ervoor om zijn rol goed te spelen en vertelde ons: “De betekenis van ons bestaan ​​is niet door onszelf uitgevonden, maar eerder ontdekt.”

Gelukkig zullen de meesten van ons dit soort extreme situaties nooit ervaren.

Toch kunnen we de ervaring hebben dat we ‘vastzitten’ in een leven dat we niet helemaal willen. Of we kunnen met verantwoordelijkheden zitten die we soms niet hadden willen hebben.

Dat is een heel goed moment om aan deze wijsheid te denken.

En kies ervoor om het gegeven rol goed te spelen.

En dus…

De vraag van vandaag is.

Welke rol is je gevraagd om te spelen door de ultieme regisseur van het leven?

Speel je het goed?

Wat is een kleine manier waarop je jouw prestaties vandaag kunt verbeteren?

P.S. Martin Luther King, Jr. heeft ook enige wijsheid over dit onderwerp. Hij zegt: “Wees een kunstenaar in alles wat je doet. Zelfs als je een straatveger bent, wees dan de Picasso onder de straatvegers! “

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.