#112 Confucius zegt
Als we ons ouderwetse thema voortzetten, gaan we een paar honderd jaar terug voor Aristoteles, en laten we volgens Google maps naar het oosten gaan, ongeveer 7.008 kilometer van Griekenland naar China en wat tijd doorbrengen met de grote Chinese filosoof Confucius.
“De originele Optimizer over intensiteit”

#112 Knowledge to Go

 The Analects of Confucius van Confucius

Als we ons ouderwetse thema voortzetten, gaan we een paar honderd jaar terug voor Aristoteles, en laten we volgens Google maps naar het oosten gaan, ongeveer 7.008 kilometer van Griekenland naar China en wat tijd doorbrengen met de grote Chinese filosoof Confucius.

Wikipedia vertelt ons dat Confucius zijn wijsheid in de late 6e eeuw / vroege 5e eeuw voor Christus 2.500 jaar geleden deelde – op bijna precies dezelfde tijd dat de Boeddha zijn ding deed een beetje in het westen van India.

Nu hou ik van de stijl van Confucius. Hij gaat HELEMAAL in op de strenge discipline die we nodig hebben om onszelf op te poetsen en ons potentieel te realiseren. (Er zijn ook enkele alternatieve benaderingen van optimaliseren die door andere grote Chinese filosofen zijn gepresenteerd over proberen niet te proberen – daar gaan we het een ander keer over hebben)

Confucius ging HELEMAAL IN OP HET OPTIMALISEREN van je leven.

Dit is hoe hij het zegt (in de Analecten):

“The Master said, In a hamlet of ten houses you may be sure of finding someone quite as loyal and true to his word as I. But I doubt that you would find anyone with such a love of learning.”

In het Nederlands..

“De meester zei: In een gehucht van tien huizen kun je er zeker van zijn dat je iemand vindt die net zo loyaal en trouw aan zijn woord is als ik. Maar ik betwijfel of je iemand zou vinden met zo’n liefde voor leren.”

Voor de goede orde, de vertaler heeft hier in het boek een kleine aantekening gemaakt om vast te stellen dat Confucius het woord ‘leren’ gebruikt in de betekenis van: ‘Zelfverbetering in de meest algemene zin. Geen boeken leren.”

“Zelfverbetering in de meest algemene zin.”

Nou, dat klinkt veel als OPTIMALISEREN voor mij. (Ha. )

Confucius. De originele Optimizer.

Ik weet niet hoe vaak Confucius verwijst naar deze deugd van “leren” (/OPTIMALISEREN!) in de Analects, maar het is VEEL. Het was DE deugd die hij met de meeste trots bezat. 

Hij verwoordt het ook zo: 

“Learn as if you were following someone whom you could not catch up, as though it were someone you were frightened of losing.”

In het Nederlands.. 

“Leer alsof je iemand volgt die je niet kunt inhalen, alsof het iemand is die je bang bent te verliezen.”

Stel je voor dat.

Denk dan aan Campbells wijsheid over hetzelfde thema: 

“Sri Ramakrishna said, ‘Do not seek illumination unless you seek it as a man whose hair is on fire seeks a pond.’”

In het Nederlands,..

“Sri Ramakrishna zei: ‘Zoek geen verlichting tenzij je het zoekt zoals een man wiens haar in brand staat een vijver zoekt.'”

En ten slotte zegt de Meester: 

“Only one who bursts with eagerness do I instruct; only one who bubbles with excitement, do I enlighten. If I hold up one corner and a man cannot come back to me with the other three, I do not continue the lesson.”

In het Nederlands,..

‘Alleen iemand die van gretigheid barst, onderricht ik; alleen die enige die borrelt van enthousiasme, verlicht ik. Als ik een hoek omhoog houd en een man kan niet met de andere drie naar me toe komen, dan ga ik niet verder met de les.”

Dus… de microles van vandaag is.

Hoe is het met jouw intensiteit? Kom je opdagen alsof je het meent? Wat kun je doen om dat een tandje hoger te krijgen (of drie) terwijl je natuurlijk geaard blijft en het lange termijn spel speelt?

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.