#113 Wil je erkenning?
Voortzetting van onze goede tijden met Confucius, hier is nog een van de juweeltjes uit zijn Analects.
“Concentreer je op het WAARDIG zijn”

#113 Knowledge to Go

The Analects of Confucius van Confucius

Voortzetting van onze goede tijden met Confucius, hier is nog een van de juweeltjes uit zijn Analects.

‘De Meester zei: 

“The Master said, He does not mind not being in office; all he minds about is whether he has qualities that entitle him to office. He does not mind failing to get recognition; he is too busy doing the things that entitle him to recognition.”

In het Nederlands,..

“Hij vindt het niet erg om niet in functie te zijn; het enige waar hij zich zorgen over maakt, is of hij eigenschappen heeft die hem recht geven op een ambt. Hij vindt het niet erg om erkenning te krijgen; hij heeft het te druk met de dingen doen die hem recht geven op erkenning. “

Hoe geweldig is DAT?

Wil je iets meer erkenning dan je krijgt?

OK. Dat is prima.

Haal nu diep adem en ga weer aan het werk door te doen wat je denkt waarmee je die erkenning zal VERDIENEN.

Herhaal dat proces telkens wanneer het verlangen naar (meer) erkenning ontstaat.

Dat is de microles van vandaag.

Nou, dat en deze passage uit As a Man Thinketh van James Allen.

Stel je voor dat je onvermoeibaar werkt en op een dag verandert alles.

Hier is hoe Allen het poëtisch zegt: 

And you, too, youthful reader, will realize the Vision (not the idle wish) of your heart, be it base or beautiful, or a mixture of both, for you will always gravitate toward that which you secretly most love. Into your hands will be placed the exact results of your own thoughts; you will receive that which you earn; no more, no less. Whatever your present environment may be, you will fall, remain, or rise with your thoughts, your Vision, your Ideal.

You will become as small as your controlling desire; as great as your dominant aspiration: in the beautiful words of Stanton Kirkham Davis, ‘You may be keeping accounts, and presently you shall walk out of the door that for so long has seemed to you the barrier of your ideals, and shall find yourself before an audience – the pen still behind your ear, the ink stains on your fingers – and then and there shall pour out the torrent of your inspiration. You may be driving sheep, and you shall wander to the city – bucolic and open mouthed; shall wander under the intrepid guidance of the spirit into the studio of the master, and after a time he shall say, ‘I have nothing more to teach you.’ And now you have become the master, who did so recently dream of great things while driving sheep. You shall lay down the saw and the plane to take upon yourself the regeneration of the world.’”

In het Nederlands,..

“En ook jij, jeugdige lezer, zult de Visie (niet de ijdele wens) van je hart realiseren, of het nu laag of mooi is, of een combinatie van beide, want je zult altijd aangetrokken worden tot datgene wat je stiekem het meeste van houd. In jouw handen zullen de exacte resultaten van je eigen gedachten worden gelegd; je zult ontvangen wat je verdient; niet meer niet minder. Wat je huidige omgeving ook is, je zal vallen, blijven of opstaan ​​met je gedachten, jouw visie, jouw ideaal.

Je wordt zo klein als je overheersende verlangen; zo groot als je dominante aspiratie: in de mooie woorden van Stanton Kirkham Davis: ‘Misschien hou je het bij, en weldra zal je de deur uitlopen die zo lang de barrière van jouw idealen leek, en je zal ontdekken dat je voor een publiek – de pen nog achter je oor, de inktvlekken op je vingers – en dan en daar zal de stortvloed van je inspiratie uitstromen. Je mag schapen aan het drijven zijn, en je zult naar de stad dwalen – landelijk en met open mond; zal dwalen onder de onverschrokken leiding van de geest in het atelier van de meester, en na een tijdje zal hij zeggen: “Ik heb je niets meer te leren.” En nu ben je de meester geworden, die zo recentelijk over grote dingen droomde tijdens het drijven van schapen. Je zal de zaag neerleggen om de wedergeboorte van de wereld op je te nemen.’”

logo.png

Jezelf Ontwikkelen

De meest impactvolle en leerzame lessen uit de beste boeken over persoonlijke ontwikkeling leer je via onze (audio)microlessen en praktische online videotrainingen.